Intranet      
Village Waters projekts Village Waters projekts Projekts “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas” (saīsinājumā VillageWaters) apvieno mājsaimniecības, ciematu kopienas un vietējās varas iestādes, zinātniekus un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju ražotājus. Izmantojot zinātniski analizētus datus, informāciju par labāko pieejamo praksi, kā arī ņemot vērā vietējo specifiku un jūsuindividuālās vajadzības, mēs varam palīdzēt jums pieņemt veiksmīgus lēmumus notekūdeņu apsaimniekošanā. Izvēles Rīks Introduction Video About Information Tool Wastewater Guidelines Village Waters projekts

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē
Pilotobjekti
Notekūdens attīrīšanas tehnoloģijas tiek testētas pilotobjektos piecās projekta dalībvalstīs, lai atrastu izmaksu ziņā efektīvākus skrajciemiem piemērotus notekūdeņu attīrīšanas risinājumus.
Lasīt vairāk
Pētnieciskie institūti
Villagewaters projektā sadarbojas 10 pētnieciskie institūti un mācību iestādes no 5 projekta dalībvalstīm, lai atrastu izmaksu ziņā efektīvākus skrajciemiem piemērotus notekūdeņu attīrīšanas risinājumus.
Ezeri, upes un Baltija Jūra
Ūdenstilpju kvalitāte ir atkarīga no notekūdens attīrīšanas pakāpes. Labākas notekūdens attīrīšanas sistēmas samazina slāpekļa un fosfora slodzes uz virszemes ūdeņiem tā nodrošinot eitrofikācijas kontroli. Strādāsim kopā lai uzturētu tīrāku ūdeni mūsu upēs un Baltijas Jūrā.
Ezeri, upes un Baltijas Jūra
Ūdenstilpju kvalitāte ir atkarīga no notekūdens attīrīšanas pakāpes. Labākas notekūdens attīrīšanas sistēmas samazina slāpekļa un fosfora slodzes uz virszemes ūdeņiem tā nodrošinot eitrofikācijas kontroli. Strādāsim kopā lai uzturētu tīrāku ūdeni mūsu upēs un Baltijas Jūrā.

Village Waters projekts

Projekts “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas” (saīsinājumā VillageWaters) apvieno mājsaimniecības, ciematu kopienas un vietējās varas iestādes, zinātniekus un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju ražotājus. Izmantojot zinātniski analizētus datus, informāciju par labāko pieejamo praksi, kā arī ņemot vērā vietējo specifiku un jūsuindividuālās vajadzības, mēs varam palīdzēt jums pieņemt veiksmīgus lēmumus notekūdeņu apsaimniekošanā.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta rezultāts
Pamatojoties uz tirgū pieejamo notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju tehnisko parametru apkopojumu, to ekonomisko, sociālo un vide aspektu izvērtējumu, projekts izstrādās interaktīvu rīku, ar kura palīdzību varēs atrast izmaksu ziņā efektīvu un videi draudzīgu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju, tā sabalansējot vides aizsardzības prasības un savas ekonomiskās iespējas.

 

Projekts pēta un piedāvā ieskatu:

   

Skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošu māju īpašniekiem un iedzīvotājiem
VillageWaters palīdz māju īpašniekiem atrast efektīvu notekūdeņu attīrīšanas aprīkojumu un ietaupīt tam nepieciešamos līdzekļus ilgtermiņā.
Vietējām pašvaldībām
Pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas skrajciemi un vasarnīcu apbūves teritorijas, ieguvums būs projekta darbības laikā izstrādātais interneta vidē publiski pieejamais rīks, ar kura palīdzību interesenti varēs izvēlēties  atbilstošāko notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju.

       

Mazajiem un vidējiem notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju ražotājiem 
Pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas skrajciemi un vasarnīcu apbūves teritorijas, ieguvums būs projekta darbības laikā izstrādātais interneta vidē publiski pieejamais rīks, ar kura palīdzību interesenti varēs izvēlēties  atbilstošāko notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju.

      

Vides zinātnes pētniekiem
Projekts novērtēs notekūdeņu emisijas ietekmi uz gruntsūdeņu kvalitāti un virszemes ūdeņu eitrofikāciju, kā arī to ietekmi uz klimata pārmaiņām.

     

Vides politikas veidotājiem
Projekts sniedz ieskatu kā pārvaldīt atkritumu un ūdens jomu atbilstoši ES un EP Ūdeņu struktūrdirektīvas prasībām.

 

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

Village Waters projekts

Village Waters projekts

Palīdzība māju īpašniekiem Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas Projekta rezultāts Pamatojoties uz tirgū pieejamo notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju tehnisko parametru apkopojumu, to ekonomisko, sociālo un vide aspektu izvērtējumu, projekts izstrādās interaktīvu rīku, ar kura palīdzību varēs atrast izmaksu ziņā efektīvu un videi draudzīgu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju, tā sabalansējot vides aizsardzības prasības un savas ekonomiskās iespējas Projekts “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas” (saīsinājumā VillageWaters) apvieno mājsaimniecības, ciematu kopienas un vietējās varas iestādes, zinātniekus un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju ražotājus. Izmantojot zinātniski analizētus datus, informāciju par labāko pieejamo praksi, kā arī ņemot vērā vietējo specifiku un jūsuindividuālās vajadzības, mēs varam palīdzēt jums pieņemt veiksmīgus lēmumus notekūdeņu apsaimniekošanā.

Village Waters projekts