Intranet      
Aleksejs Perscovs Aleksejs Perscovs Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju eksperts. Svarīgākā darba pieredze ir saistīta ar: Komunālo un rūpniecisko ūdensapgādes un notekūdeņu projektu ilgtspējības pētījumi; Ūdeņu attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un projektu pārraudzība; Ūdeņu attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektu ieviešana un ekspluatācijas uzsākšanas uzraudzība Aleksejs Perscovs

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē

Aleksejs Perscovs

Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju eksperts.

Aleksejs Perscovs

Aleksejam ir 20 gadu darba pieredze komunālo un rūpniecisko notekūdeņu un attīrīšanas iekārtu projektu īstenošanā Baltijas valstīs, Krievijā, Baltkrievijā un Etiopijā. Pēdējos 10 gadus viņš galvenokārt ir iesaistīts projektos, kurus finansē starptautiskie fondi un vides organizācijas, piemēram, Eiropas Reģionālā attīstības fonds (ERAF), Ziemeļvalstu vides finansēšanas korporācija (NEFCO), Deutsche Gesselschaft fuer Internationalle Zusammenarbeit GmbH (GIZ). 

Svarīgākā  darba pieredze ir saistīta ar:

  • Komunālo un rūpniecisko ūdensapgādes un notekūdeņu projektu ilgtspējības pētījumi;
  • Ūdeņu attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un projektu pārraudzība;
  • Ūdeņu attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektu ieviešana  un ekspluatācijas uzsākšanas uzraudzība.

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

Aleksejs Perscovs

Aleksejs Perscovs

Aleksejam ir 20 gadu darba pieredze komunālo un rūpniecisko notekūdeņu un attīrīšanas iekārtu projektu īstenošanā Baltijas valstīs, Krievijā, Baltkrievijā un Etiopijā Pēdējos 10 gadus viņš galvenokārt ir iesaistīts projektos, kurus finansē starptautiskie fondi un vides organizācijas, piemēram, Eiropas Reģionālā attīstības fonds (ERAF), Ziemeļvalstu vides finansēšanas korporācija (NEFCO), Deutsche Gesselschaft fuer Internationalle Zusammenarbeit GmbH (GIZ) Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju eksperts.

Aleksejs Perscovs