Intranet      
Igaunija, Valkla Igaunija, Valkla Pilotteritorija atrodas Igaunijas ziemeļos Valklas ciemā, kurš, tāpat kā Kolgakula, atrodas Kuusalu pagastā Harju rajonā. gada martā Igaunija, Valkla

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē

Igaunija, Valkla

Pilotteritorija atrodas Igaunijas ziemeļos Valklas ciemā, kurš, tāpat kā Kolgakula, atrodas Kuusalu pagastā Harju rajonā.

Igaunija, Valkla

Valkla ir sens ciems. 1241.gadā tas ticis pieminēts rakstiskos avotos, kad ciemā bijuši 40 “skursteņi”. Šobrīd ciema iedzīvotāju skaits ir aptuveni 480, tai skaitā 145 Valklas Sociālās Aprūpes Nama iemītnieki. 70% iedzīvotāju ir darbaspējīgā vecumā, 13% ir vecumā zem 18 gadiem un 17% virs 65 gadiem.

Igaunija, Valkla

Valklas platība ir 1676 hektāri. Lauksaimniecības platības aizņem aptuveni 62% un meži ap 37% no visas teritorijas. Ciemam cauri tek Valklas upīte, kas ietek Somu jūras līcī (Kolgas līcī). Upīte ir 12.5 km gara un tās sateces baseins aizņem 46.5 km², tā lielākā daļa ir izvietota Valklas teritorijā. Ciems ir reti apdzīvots, ar iedzīvotāju blīvumu 0,3 cilvēki uz hektāru.  

Igaunija, Valkla

Risināmā problēma

Ciemā nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Sadzīves notekūdeņi tiek galvenokārt savākti izsmeļamajās bedrēs un tiek transportēti uz citām NAI. Ciemā ir divas daudzdzīvokļu māju teritorijas. Esošās (netiek lietotas) notekūdeņu attīrīšanas sistēmas tika uzbūvētas 1970.gadu beigās un tika pārsvarā paredzētas organisko vielu novadīšanai. Valklas ciema lielākajā daļā gruntsūdeņi ir neaizsargāti vai vāji aizsargāti. Valklas upīte ir lašveidīgo ūdenstece un tās grīva ir aizsargājama teritorija.

Problēma ir divu daudzdzīvokļu namu (kopā 40 iedzīvotāji) notekūdeņu attīrīšana. Pēc jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzbūvēšanas, notekūdeņi tiks efektīvi attīrīti un novadīti Valklas upītē.

Igaunija, Valkla

Kas notiek pilotteritorijā

 Novecojušo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovāciju iniciēja Kuusalu pašvaldība. Kuusalu Soojus OU nodrošinās jauno NAI uzturēšanu. Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (TTU) palīdzēs citiem partneriem nodrošināt zināšanas, kā projektēt un būvēt progresīvas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, lai efektīvi atdalītu organisko piesārņojumu, samazinātu nitrātu noplūdi vidē, un nodrošinātu vispārējo notekūdeņu izplūžu kvalitāti atbilstoši nacionālajai likumdošanai. TTU monitorēs jaunās attīrīšanas sistēmas efektivitāti, kā arī Valklas upītes vides stāvokli, noņemot ūdens analīzes pirms un pēc iekārtu uzstādīšanas.

Jauno NAI projektu ir plānots pabeigt 2017.gada augustā. Būvniecība sāksies 2017.gada septembrī-oktobrī un jāpabeidz 2018.gada martā.

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

Igaunija, Valkla

Igaunija, Valkla

Valkla ir sens ciems 1241 Pilotteritorija atrodas Igaunijas ziemeļos Valklas ciemā, kurš, tāpat kā Kolgakula, atrodas Kuusalu pagastā Harju rajonā.

Igaunija, Valkla