Intranet      
Loreta Urtāne Loreta Urtāne Projekta nacionālā koordinatore Viņas pamatzināšanas par ūdens resursiem ir iegūtas, strādājot Latvijas Zinātņu akadēmijā un Latvijas Universitātē virszemes ūdeņu aizsardzības Loreta Urtāne

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē

Loreta Urtāne

Projekta nacionālā koordinatore

Loreta Urtāne

Loreta Urtāne ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Grupas vadītāja. Viņai ir vairāk nekā 20 gadu darba pieredze ūdens resursu apsaimniekošanas jomā tostarp:

  • ES Ūdeņu sektora Direktīvu pārnesē Latvijas likumdošanā;
  • Ūdeņu sektora institucionāla stiprināšanā valsts, reģionālā un  vietējā līmenī;
  • Priekšizpēte ūdens pakalpojumu attīstībai un notekūdeņu novadīšanas  uzlabošanai;
  • Datu novērtēšanā un interpretācijā ūdens un notekūdeņu sektorā;
  • Virszemes ūdens kvalitātes monitoringa, analīzes un vadības stratēģiju izstrāde un ieviešana;
  • Izglītības kursu un programme izstrāde, kursu vadīšana ūdens kvalitātes novērtēšanas jomā profesionāļiem un sabiedrībai

Viņas darba pieredze ir izmantota  Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas izstrādes Darba grupā ,   kā arī strādājot  kā Vides izglītības stratēģijas un īstenošanas plāna izstrādes grupas vadītājai Izglītības un zinātnes ministrijai. Viņas pamatzināšanas par ūdens resursiem ir  iegūtas, strādājot Latvijas Zinātņu akadēmijā un Latvijas Universitātē virszemes ūdeņu aizsardzības 

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

Loreta Urtāne

Loreta Urtāne

Loreta Urtāne ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Grupas vadītāja Viņai ir vairāk nekā 20 gadu darba pieredze ūdens resursu apsaimniekošanas jomā tostarp: ES Ūdeņu sektora Direktīvu pārnesē Latvijas likumdošanā; Ūdeņu sektora institucionāla stiprināšanā valsts, reģionālā un vietējā līmenī; Priekšizpēte ūdens pakalpojumu attīstībai un notekūdeņu novadīšanas uzlabošanai; Datu novērtēšanā un interpretācijā ūdens un notekūdeņu sektorā; Virszemes ūdens kvalitātes monitoringa, analīzes un vadības stratēģiju izstrāde un ieviešana; Izglītības kursu un programme izstrāde, kursu vadīšana ūdens kvalitātes novērtēšanas jomā profesionāļiem un sabiedrībai Viņas darba pieredze ir izmantota Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas izstrādes Darba grupā , kā arī strādājot kā Vides izglītības stratēģijas un īstenošanas plāna izstrādes grupas vadītājai Izglītības un zinātnes ministrijai Projekta nacionālā koordinatore

Loreta Urtāne