Intranet      
Pilot Nurmijärvi Pilot Nurmijärvi Nurmijärven pilottikohteessa käsitellään yhden talouden jätevedet. Kohteessa rakennetaan uusi puhdistamo vanhan tilalle. 2018 Pilot Nurmijärvi

Puhtaat vedet

kylässä ja ympäristössä

Pilot Nurmijärvi

Nurmijärven pilottikohteessa käsitellään yhden talouden jätevedet. Kohteessa rakennetaan uusi puhdistamo vanhan tilalle.

Pilot Nurmijärvi

Talo sijaitsee noin 300 metrin päässä lähimmästä talosta, eikä taloilla ole mahdollista rakentaa yhteistä jätevedenpuhdistusjärjestelmää.
 
Vanha jätevedenkäsittelyjärjestelmä, joka perustui maaperäsuodatukseen pumpun avulla, on tukkeutunut. Tarkoituksena on tehdä samanlainen järjestelmä vanhan viereen.
 
Järjestelmän periaate on nostaa jätevedet saostussäiliöistä pumpun läpi korkeammalle, jotta suodatuskentän jälkeen vedet voidaan purkaa läheiseen ojaan.

Asukkaiden kokemukset

Nurmijärvellä omistaja valitsi jätevesijärjestelmän tekemiensä laskelmien perusteella. Hänen mielestään valinnassa on tärkeää miettiä rakennuskustannusten lisäksi myös vuotuisia käyttökustannuksia. Asukkaat olivat olleet tyytyväisiä entiseen suodatuskenttään ja sen helppokäyttöisyyteen ja päätyivät siksi samanlaiseen järjestelmään.

 

Uusi suodatuskenttä rakennettiin yhden viikonlopun aikana oman perheen voimin. Ulkopuolisia palveluita tarvittiin vain maansiirto- ja sähkötöihin.

Omistaja korostaa että uudesta jätevesijärjestelmästä on rakentamisen jälkeen tärkeää pitää myös huolta. Sakokaivojen tyhjennys riittävän usein on hyväksi sekä ympäristölle että järjestelmän toimivuudelle.

 

Suodatuskenttä on pihan sivussa eikä rajoita muuta tontin käyttöä. Omistaja on suositellut järjestelmää sukulaisille ja naapureille.

Pilot Nurmijärvi
Pilot Nurmijärvi
Pilot Nurmijärvi
Pilot Nurmijärvi
Vesinäytteiden ottoa. Kuvat: Linda Mutanen
Pilot Nurmijärvi
Uuden suodatuskentän rakentamista 2.6.2017
Pilot Nurmijärvi
Valmis suodatuskenttä kuvattuna 25.5.2018

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Pilot Nurmijärvi

Pilot Nurmijärvi

Talo sijaitsee noin 300 metrin päässä lähimmästä talosta, eikä taloilla ole mahdollista rakentaa yhteistä jätevedenpuhdistusjärjestelmää Vanha jätevedenkäsittelyjärjestelmä, joka perustui maaperäsuodatukseen pumpun avulla, on tukkeutunut Nurmijärven pilottikohteessa käsitellään yhden talouden jätevedet. Kohteessa rakennetaan uusi puhdistamo vanhan tilalle.

Pilot Nurmijärvi

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »