Intranet      
Riktlinjer Riktlinjer Här kan du titta på introduktionsvideo, studera riktlinjer om Avloppshjälp, hitta skillnader mellan olika tekonologier i avloppssystemen , läsa avloppsguides, titta på bakgrundselementer av Avloppshjälp och ladda ner projekt rapporter av Village Waters projektet. See Villagewaters Project Report page Riktlinjer

Renare Vatten

i din by och runt

Riktlinjer

Här kan du titta på introduktionsvideo, studera riktlinjer om Avloppshjälp, hitta skillnader mellan olika tekonologier i avloppssystemen , läsa avloppsguides, titta på bakgrundselementer av Avloppshjälp och ladda ner projekt rapporter av Village Waters projektet.

Titta på introduktion animation

För att få en kort sammanfattining vad Avloppshjäp står för, kan du titta på en 3 minuter lång animation. I animation visas basprinsiper och beskrivs kort Avloppshjälpens huvudfunktioner. Animation är på engelska. 

  

Om Avloppshjäp

Du kan hitta mera detaljerad information om Avloppshjälp på Avloppshjäps guidesidor. Där beskrivs hur Avloppshjälp är byggd och vilka elementen den innehåller. Du kan också ladda ner en kort användarmanual ifall det uppkommer frågor under användning av Avloppshjäp.

 

Det är viktigt att förstå att Avloppshjälp är rätt så funktionell, men att den också innehåller några begränsningar. Var så vänlig och läs också ansvarsfrigivnings klausul här (in English)

 

Din feedback är uppskattad

Villagewaters projektgrupp arbetade hårt under projektet för att undersöka och samla in olika uppgifter och skapa projektpublikationer. Om du känner att det finns saker du vill skicka till projektteamet, använd kontaktformulären här.

 

 

Typer av Teknologier

De moderna avloppsvattenanläggningarna kan vara mycket effektiva.

Modern Wastewater equipment may be quite effective. För att kunna använda avloppshjälpen bättre, är det viktigt att förstå skillnader och begränsningar av vissa avloppsvattenanläggnings teknologier. Se här beskrivningar av olika teknologityperSee detailed Technology types descriptions here.

 

 

Avloppsvatten guides

VillageWaters projektet är riktad mot hushåll vid glesbygden var den enda möjligheten för avloppsvattenanläggning är att göra det självständigt. Läs bakgrundsinformation samt mera om principer om hur hålla Östersjön ren på en serie av avloppsvattenguides hittar du här series of wastewater guides.

 

 

Utrustningen I Avloppshjälp

På  equipment subpage,kan man se vilka kriterier finns angående vissa anläggningar för avloppshjälpen. Där hittar man också information om hur information om anläggningar samlades in. Tillverkare, som önskar sig att inkludera sin utrustning i avloppshjäpps data bas, kan ladda ner formulären och fylla i den och skicka den till administratören.

 

 

Projekt Rapporter

 Titta på Villagewaters project rapport sida för att ladda ner publikationer, som var forskade och skrivna under projektet VillageWaters.

See Villagewaters Project Report page .

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Riktlinjer

Riktlinjer

Titta på introduktion animation För att få en kort sammanfattining vad Avloppshjäp står för, kan du titta på en 3 minuter lång animation I animation visas basprinsiper och beskrivs kort Avloppshjälpens huvudfunktioner Här kan du titta på introduktionsvideo, studera riktlinjer om Avloppshjälp, hitta skillnader mellan olika tekonologier i avloppssystemen , läsa avloppsguides, titta på bakgrundselementer av Avloppshjälp och ladda ner projekt rapporter av Village Waters projektet.

Riktlinjer

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »