Intranet      
Gennarby, Raseborgs kommun Gennarby, Raseborgs kommun Bygget påbörjas i september och målet är att det ska avslutas i november Gennarby, Raseborgs kommun

Renare Vatten

i din by och runt

Gennarby, Raseborgs kommun

Gennarby, Raseborgs kommun

Byns historia

Byn Gennarby består av gammal bosättning som uppstått kring mejeriet vid stranden till Gennarbyträsket under första halvan av 1900-talet. Stranden bebos av cirka tio hushåll. Den norra delen bebos året runt och den södra delen har ett fåtal fritidsfastigheter som antagligen är placerade just där på grund av sjön. Inom området utövas också lantbruk.

 

Eftersom bosättningen är gammal, är också systemen för avfallsvatten av gammalt ursprung, det vill säga sådana tiotals år gamla slambrunnar som är mycket typiska för Finland. Var och en tar också sitt vatten från den egna hushållsbrunnen, så att kvaliteten på vattnet kommer naturligtvis att variera.


Behandlingen av avfallsvatten måste förbättras i enlighet med kraven. Byborna vill också själva att kvaliteten på sjövattnet ska förbli så god som möjligt. I sjön används till exempel endast elmotorer, inga vanliga utombordsmotorer. Dessutom vill alla bybor ha bättre kvalitet på det dricksvatten som fås från det kommunala vattenverket.

Gennarby, Raseborgs kommun

Vad får projektet till stånd?

Målet med projektet är att bygga ett vatten- och avloppsnät som kan anslutas till det kommunala systemet. De gamla elledningarna ovan jord avlägsnas och ersätt med jordledningar. Samtidigt installeras optiska fiberkablar i varje hushåll.

 

Då elledningar placeras under marken minskar riskerna för skador som orsakas av stormfällningar och åskväder. Den dyraste delen av att dra optiska fiberkablar är grävandet, så det är ekonomiskt lönsamt att sköta det i samband med att man drar elkablar.

 

 

Gennarby, Raseborgs kommun

Vem deltar i projektet?

För att kunna bygga en gemensam ledning som ansluter till avloppsnätet, och för att projektet ska framskrida enligt planen, har ett vattenandelslag grundats i byn, Nytorp Vatten andelslag. Alla fast bosatta fastigheter och även en del av fritidsbostäderna deltar i byggprojektet, sammanlagt tio hushåll. 

 

Den Interreg BSR-finansiering som Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY) har fått för projektet VillageWaters har möjliggjort projektsamarbetet. LUVY har utnämnt Bernard Lundström, som är koordinator för byggprojektet, att även koordinera samarbetet kring VillageWaters i byn. Byggarbetet kring ledningen får inte ekonomiskt stöd från projektet VillageWaters.


Byborna hoppas att man genom organiserat samarbete mellan olika aktörer kan åstadkomma en positiv utveckling i byn utan stora kostnader. Nytorp Vatten andelslag ansvarar för dragningen av kablar och ledningar. Efter bygget ansvarar kommunen, elbolaget och operatören för de optiska fiberkablarna för driften. Bygget påbörjas i september och målet är att det ska avslutas i november.

Gennarby, Raseborgs kommun
Gennarby, Raseborgs kommun
Gennarby, Raseborgs kommun

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Gennarby, Raseborgs kommun

Gennarby, Raseborgs kommun

Byns historia Byn Gennarby består av gammal bosättning som uppstått kring mejeriet vid stranden till Gennarbyträsket under första halvan av 1900-talet Stranden bebos av cirka tio hushåll

Gennarby, Raseborgs kommun

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »