Intranet      
Jari Heiskanen Jari Heiskanen projektin hallintaa sekä vaarallisten kemikaalien ja jätteiden käsittelyä Jari Heiskanen

Puhtaat vedet

kylässä ja ympäristössä

Jari Heiskanen

Jari Heiskanen

Jarin rooli projektissa on koordinoida sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Jarin vastuulla ovat projektin nettisivut ja intranet kokonaisuutena sekä englannin- ja suomenkieliset Facebook-sivut. Jarin tehtävänä on tukea ja kannustaa partnereita sidosryhmäviestinnässä tarjoamalla mm. työkaluja viestintään. Lisäksi Jari on mukana rakentamassa web-pohjaista työkalua viranomaisten ja kansalaisten käyttöön sopivimman puhdistusjärjestelmän löytämiseksi.

 

Jari toimii Suomen ympäristöopisto Syklissä projektipäällikkönä. Hänen tehtäviin kuuluu kehityshankkeiden suunnittelu sekä vetäminen. Lisäksi hän kouluttaa mm. projektin hallintaa sekä vaarallisten kemikaalien ja jätteiden käsittelyä.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Jari Heiskanen

Jari Heiskanen

Jarin rooli projektissa on koordinoida sekä sisäistä että ulkoista viestintää Jarin vastuulla ovat projektin nettisivut ja intranet kokonaisuutena sekä englannin- ja suomenkieliset Facebook-sivut

Jari Heiskanen

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »