Intranet      
Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, pdf 4,3Mb) Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks,

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks,

Käesoleva EV Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud juhendmaterjali eesmärgiks on keskkonnale reoveest tulenev hajureostuskoormuse vähendamiseks aidata elanikel valida sobivaim reoveepuhastussüsteem (

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »