Intranet      
Algirdas Radzevičius Algirdas Radzevičius Algirdas neabejoja, kad šis projektas atskleis geriausias nuotekų valymo technologijas, taikomas kaimo teritorijose bei parodys kaimo bendruomenėms kelius įsijungti į savo gyvenamosios vietovės ir Baltijos jūros taršos mažinimą Algirdas Radzevičius

Švaresnis vanduo

mūsų kaime
Algirdas Radzevičius

ALGIRDAS RADZEVIČIUS

 

Algirdas Radzevičius - Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto) Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto direktorius, docentas. Mokslinių tyrimų sritys - hidraulinių procesų modeliavimas, nuotekų valymo technologijų tyrimai, nuotakynų inžinerija.

Vykdomame “VillageWaters“ projekte yra atsakingas už Lietuvos kaime diegiamų  nuotekų valymo įrenginių ir technologijų techninį bei ekonominį vertinimą ir nuotekų valymo technologijos parinkimą Šilutės r. Leitgirių kaimo bandomajam projektui. Jis palaiko glaudžius ryšius su vandens tiekimo įmone  UAB ,,Šilutės vandenys“, kuri atsakinga už  vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą Šilutės rajone. 

Algirdas  neabejoja,  kad šis projektas atskleis geriausias nuotekų valymo technologijas, taikomas kaimo teritorijose bei parodys kaimo bendruomenėms kelius įsijungti į savo gyvenamosios vietovės ir Baltijos jūros taršos mažinimą.

VillageWaters projektas
VillageWaters projektas siūlo patį efektyviausią atliekų tvarkymo sprendimą atskiriems būstams, kurie naudoja savarankiško vandens valymo sistemas.

Pagalba būstų savininkams
VillageWaters projektas padeda aplinkos apsauga besirūpinančioms šeimoms ir būstų savininkams, kurie gyvena pavieniuose būstuose, kurių prijungimas prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos yra neįmanomas dėl per didelių atstumų.

Projekto rezultatai
Projektu metu yra liginama potencialiai geriausia nuotekų tvarkymo sistema, kuri yra grindžiama ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektais. Surinkti duomenys yra skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.

Kontaktai
SYKLI Suomijos Aplinkosaugos mokykla
PL 72, 11101 Riihimaki, Suomija
Jari Heiskanen (Vyriausiasis žiniatinklio valdytojas)
Tel. +358 50 375 2657

Web Design and CMS by

Algirdas Radzevičius

Algirdas Radzevičius

ALGIRDAS RADZEVIČIUS Algirdas Radzevičius - Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto) Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto direktorius, docentas Mokslinių tyrimų sritys - hidraulinių procesų modeliavimas, nuotekų valymo technologijų tyrimai, nuotakynų inžinerija

Algirdas Radzevičius

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Projektas »