Intranet      
Daiva Šileikienė Daiva Šileikienė Projekto vykdomi darbai padeda įgyvendinti Baltijos jūros regiono pirmąją ES makroregioninę strategiją, skirtą regiono gerovės, ekologijos ir aplinkosaugos iššūkiams spręsti Daiva Šileikienė

Švaresnis vanduo

mūsų kaime
Daiva Šileikienė

DAIVA ŠILEIKIENĖ

 

Daiva Šileikienė yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto) Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto docentė. Mokslinių tyrimų sritys – aplinkos politika ir teisė, aplinkos chemija ir toksikologija, ekologiški maisto produktai.

Projekte ,,Kaimo nuotekos“ atsakinga už projekto administravimą ir projekto veiklų vykdymą. Projekto vykdomi darbai padeda įgyvendinti Baltijos jūros regiono pirmąją ES makroregioninę strategiją, skirtą regiono gerovės, ekologijos ir aplinkosaugos iššūkiams spręsti.

VillageWaters projektas
VillageWaters projektas siūlo patį efektyviausią atliekų tvarkymo sprendimą atskiriems būstams, kurie naudoja savarankiško vandens valymo sistemas.

Pagalba būstų savininkams
VillageWaters projektas padeda aplinkos apsauga besirūpinančioms šeimoms ir būstų savininkams, kurie gyvena pavieniuose būstuose, kurių prijungimas prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos yra neįmanomas dėl per didelių atstumų.

Projekto rezultatai
Projektu metu yra liginama potencialiai geriausia nuotekų tvarkymo sistema, kuri yra grindžiama ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektais. Surinkti duomenys yra skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.

Kontaktai
SYKLI Suomijos Aplinkosaugos mokykla
PL 72, 11101 Riihimaki, Suomija
Jari Heiskanen (Vyriausiasis žiniatinklio valdytojas)
Tel. +358 50 375 2657

Web Design and CMS by

Daiva Šileikienė

Daiva Šileikienė

DAIVA ŠILEIKIENĖ Daiva Šileikienė yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto) Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto docentė Mokslinių tyrimų sritys – aplinkos politika ir teisė, aplinkos chemija ir toksikologija, ekologiški maisto produktai

Daiva Šileikienė

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Projektas »