Intranet      
Laima Česonienė Laima Česonienė Laima tiki, kad šio projekto rezultatai padės sumažinti organinių ir maistinių medžiagų kiekį paviršinio vandens telkiniuose ir taip pagerins vietinių vandenų bei visos Baltijos jūros būklę Laima Česonienė

Švaresnis vanduo

mūsų kaime
Laima Česonienė

LAIMA ČESONIENĖ

 

Laima Česonienė yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto) Aplinkos ir Ekologijos instituto profesorė. Jos mokslinių tyrimų sritys yra vandens kokybė, sutelktosios ir pasklidosios taršos poveikio paviršinio vandens telkiniams vertinimas.

Laima Baltijos jūros vandens būklės gerinimo klausimais dirbo ankstesniame projekte  BERAS įgyvendinimas, todėl žino – kad  pagrindinė problema yra bloga vandens būklė Baltijos jūroje. Norėdami išsaugoti Baltijos jūrą, turime prisiimti atsakomybę ir dirbti kartu. Mes esame atsakingi už savo nuotekų tvarkymą ir perdirbimą.

Laima tiki, kad šio projekto rezultatai padės sumažinti organinių ir maistinių medžiagų kiekį paviršinio vandens telkiniuose ir taip pagerins vietinių vandenų bei visos Baltijos jūros būklę.

VillageWaters projektas
VillageWaters projektas siūlo patį efektyviausią atliekų tvarkymo sprendimą atskiriems būstams, kurie naudoja savarankiško vandens valymo sistemas.

Pagalba būstų savininkams
VillageWaters projektas padeda aplinkos apsauga besirūpinančioms šeimoms ir būstų savininkams, kurie gyvena pavieniuose būstuose, kurių prijungimas prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos yra neįmanomas dėl per didelių atstumų.

Projekto rezultatai
Projektu metu yra liginama potencialiai geriausia nuotekų tvarkymo sistema, kuri yra grindžiama ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektais. Surinkti duomenys yra skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.

Kontaktai
SYKLI Suomijos Aplinkosaugos mokykla
PL 72, 11101 Riihimaki, Suomija
Jari Heiskanen (Vyriausiasis žiniatinklio valdytojas)
Tel. +358 50 375 2657

Web Design and CMS by

Laima Česonienė

Laima Česonienė

LAIMA ČESONIENĖ Laima Česonienė yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto) Aplinkos ir Ekologijos instituto profesorė Jos mokslinių tyrimų sritys yra vandens kokybė, sutelktosios ir pasklidosios taršos poveikio paviršinio vandens telkiniams vertinimas

Laima Česonienė

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Projektas »