Intranet      
Midona Dapkienė Midona Dapkienė Midona tiki, kad šis projektas ne tik padės pagerinti nuotekų tvarkymą kaime, bet ir bus svarbus indėlis siekiant švaresnės mūsų gyvenamosios aplinkos ir skaidresnio Baltijos jūros vandens Midona Dapkienė

Švaresnis vanduo

mūsų kaime
Midona Dapkienė

MIDONA DAPKIENĖ

   Midona Dapkienė yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto) Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentė. Jos mokslinių tyrimų sritys yra nuotekų valymo technologijos, sutelktosios ir pasklidosios taršos poveikio paviršinio vandens telkiniams vertinimas.

    Projekte ,,Kaimo nuotekos“ Midona yra atsakinga už technologinių, ekonominių ir socialinių nuotekų valymo sprendimų įvertinimą Lietuvoje. Ji taip pat palaiko ryšius su Leitgirių bandomojo kaimo bendruomene. Midona rengia ir pateikia informaciją apie projekto įgyvendinimą Projekto informaciniam puslapiui, veidaknygės puslapiui anglų ir lietuvių kalbomis, taip pat yra atsakinga už projekto rezultatų sklaidą.

       Midona tiki, kad šis projektas ne tik padės pagerinti nuotekų tvarkymą kaime, bet ir bus svarbus indėlis siekiant švaresnės mūsų gyvenamosios aplinkos ir skaidresnio Baltijos jūros vandens.

VillageWaters projektas
VillageWaters projektas siūlo patį efektyviausią atliekų tvarkymo sprendimą atskiriems būstams, kurie naudoja savarankiško vandens valymo sistemas.

Pagalba būstų savininkams
VillageWaters projektas padeda aplinkos apsauga besirūpinančioms šeimoms ir būstų savininkams, kurie gyvena pavieniuose būstuose, kurių prijungimas prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos yra neįmanomas dėl per didelių atstumų.

Projekto rezultatai
Projektu metu yra liginama potencialiai geriausia nuotekų tvarkymo sistema, kuri yra grindžiama ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektais. Surinkti duomenys yra skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.

Kontaktai
SYKLI Suomijos Aplinkosaugos mokykla
PL 72, 11101 Riihimaki, Suomija
Jari Heiskanen (Vyriausiasis žiniatinklio valdytojas)
Tel. +358 50 375 2657

Web Design and CMS by

Midona Dapkienė

Midona Dapkienė

MIDONA DAPKIENĖ Midona Dapkienė yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto) Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto docentė Jos mokslinių tyrimų sritys yra nuotekų valymo technologijos, sutelktosios ir pasklidosios taršos poveikio paviršinio vandens telkiniams vertinimas

Midona Dapkienė

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Projektas »