Intranet      
Martynas Kainovaitis Martynas Kainovaitis Projekto veiklose yra atsakingas už nuotekų valymo technologijos įdiegimą Leitgirių kaime, statybos darbų priežiūrą ir koordinavimą Martynas Kainovaitis

Švaresnis vanduo

mūsų kaime

MARTYNAS KAINOVAITIS

 

Martynas Kainovaitis yra Gamybinio skyriaus viršininkas dirbantis bendrovėje UAB „Šilutės vandenys“. Bendrovė vykdo: geriamojo vandens gavybą, vandens gerinimą, vandens tiekimą, buitinių nuotekų surinkimą ir valymą, dumblo apdorojimą visame Šilutės rajone.

Martynas Kainovaitis atsakingas už bendrovės vykdomų projektų įgyvendinimą, statybos darbų priežiūrą, techninės dokumentacijos ir įvairių vandentvarkos objektų statybos projektų rengimą, prisijungimo sąlygų išdavimą, bei projektų peržiūrą ir derinimą.  

Projekto veiklose yra atsakingas už nuotekų valymo technologijos įdiegimą Leitgirių kaime, statybos darbų priežiūrą ir koordinavimą.

VillageWaters projektas
VillageWaters projektas siūlo patį efektyviausią atliekų tvarkymo sprendimą atskiriems būstams, kurie naudoja savarankiško vandens valymo sistemas.

Pagalba būstų savininkams
VillageWaters projektas padeda aplinkos apsauga besirūpinančioms šeimoms ir būstų savininkams, kurie gyvena pavieniuose būstuose, kurių prijungimas prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos yra neįmanomas dėl per didelių atstumų.

Projekto rezultatai
Projektu metu yra liginama potencialiai geriausia nuotekų tvarkymo sistema, kuri yra grindžiama ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektais. Surinkti duomenys yra skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.

Kontaktai
SYKLI Suomijos Aplinkosaugos mokykla
PL 72, 11101 Riihimaki, Suomija
Jari Heiskanen (Vyriausiasis žiniatinklio valdytojas)
Tel. +358 50 375 2657

Web Design and CMS by

Martynas Kainovaitis

Martynas Kainovaitis

MARTYNAS KAINOVAITIS Martynas Kainovaitis yra Gamybinio skyriaus viršininkas dirbantis bendrovėje UAB „Šilutės vandenys“ Bendrovė vykdo: geriamojo vandens gavybą, vandens gerinimą, vandens tiekimą, buitinių nuotekų surinkimą ir valymą, dumblo apdorojimą visame Šilutės rajone

Martynas Kainovaitis

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Projektas »