Intranet      
Remigijus Budrikas Remigijus Budrikas Projekte „Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – bandomieji projektai Baltijos jūros regione (kaimo nuotekos)“ yra atsakingas už projekto koordinavimą, eigos bei veiklų būklės stebėjimą, dalyvavimą darbų priežiūros procese, kontroliavimą ar laikomasi projektinės dokumentacijos specifikacijos, finansavimo sutarties įgyvendinimo priežiūrą, dalyvavimą patikrose Remigijus Budrikas

Švaresnis vanduo

mūsų kaime

REMIGIJUS BUDRIKAS

 

Remigijus Budrikas yra Šilutės rajono savivaldybės administracijos, planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas. Vadovauja skyriaus darbuotojams, kurie dirba su įvairiais regioniniais, tarptautiniais ir kitais projektais, finansuojamais Europos Sąjungos lėšomis, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, užtikrina, kad skyriui pavestos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai ir laiku.

Projekte „Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – bandomieji projektai Baltijos jūros regione (kaimo nuotekos)“ yra atsakingas už projekto koordinavimą, eigos bei veiklų būklės stebėjimą, dalyvavimą darbų priežiūros procese, kontroliavimą ar laikomasi projektinės dokumentacijos specifikacijos, finansavimo sutarties įgyvendinimo priežiūrą, dalyvavimą patikrose.

VillageWaters projektas
VillageWaters projektas siūlo patį efektyviausią atliekų tvarkymo sprendimą atskiriems būstams, kurie naudoja savarankiško vandens valymo sistemas.

Pagalba būstų savininkams
VillageWaters projektas padeda aplinkos apsauga besirūpinančioms šeimoms ir būstų savininkams, kurie gyvena pavieniuose būstuose, kurių prijungimas prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos yra neįmanomas dėl per didelių atstumų.

Projekto rezultatai
Projektu metu yra liginama potencialiai geriausia nuotekų tvarkymo sistema, kuri yra grindžiama ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektais. Surinkti duomenys yra skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.

Kontaktai
SYKLI Suomijos Aplinkosaugos mokykla
PL 72, 11101 Riihimaki, Suomija
Jari Heiskanen (Vyriausiasis žiniatinklio valdytojas)
Tel. +358 50 375 2657

Web Design and CMS by

Remigijus Budrikas

Remigijus Budrikas

REMIGIJUS BUDRIKAS Remigijus Budrikas yra Šilutės rajono savivaldybės administracijos, planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas Vadovauja skyriaus darbuotojams, kurie dirba su įvairiais regioniniais, tarptautiniais ir kitais projektais, finansuojamais Europos Sąjungos lėšomis, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, užtikrina, kad skyriui pavestos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai ir laiku

Remigijus Budrikas

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Projektas »