Intranet      
Judita Jakienė Judita Jakienė Judita labai džiaugiasi turėdama galimybę dalyvauti šiame projekte ir tiki, kad sėkmingai įgyvendintas projektas, efektyviai pagerins nuotekų tvarkymą Leitgirių kaime bei bus puikus pavyzdys kitiems, kurie neabejingi darnaus vystymosi principams Judita Jakienė

Švaresnis vanduo

mūsų kaime

JUDITA JAKIENĖ

 

Judita Jakienė Šilutės rajono savivaldybės administracijos, planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė – koordinuoja įvairius savivaldybės regioninius, tarptautinius ir kitus įgyvendinamus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis.

Taip pat yra projekto „Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – bandomieji projektai Baltijos jūros regione (kaimo nuotekos)“ vadovė, atsakinga už projekto komandos priežiūrą, numatytų tikslų pasiekimo užtikrinimą, sėkmingą projekto veiklų įgyvendinimą bei ataskaitų priežiūrą ir teikimą.

Judita labai džiaugiasi turėdama galimybę dalyvauti šiame projekte ir tiki, kad sėkmingai įgyvendintas projektas, efektyviai pagerins nuotekų tvarkymą Leitgirių kaime bei bus puikus pavyzdys kitiems, kurie neabejingi darnaus vystymosi principams.

VillageWaters projektas
VillageWaters projektas siūlo patį efektyviausią atliekų tvarkymo sprendimą atskiriems būstams, kurie naudoja savarankiško vandens valymo sistemas.

Pagalba būstų savininkams
VillageWaters projektas padeda aplinkos apsauga besirūpinančioms šeimoms ir būstų savininkams, kurie gyvena pavieniuose būstuose, kurių prijungimas prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos yra neįmanomas dėl per didelių atstumų.

Projekto rezultatai
Projektu metu yra liginama potencialiai geriausia nuotekų tvarkymo sistema, kuri yra grindžiama ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektais. Surinkti duomenys yra skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.

Kontaktai
SYKLI Suomijos Aplinkosaugos mokykla
PL 72, 11101 Riihimaki, Suomija
Jari Heiskanen (Vyriausiasis žiniatinklio valdytojas)
Tel. +358 50 375 2657

Web Design and CMS by

Judita Jakienė

Judita Jakienė

JUDITA JAKIENĖ Judita Jakienė Šilutės rajono savivaldybės administracijos, planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė – koordinuoja įvairius savivaldybės regioninius, tarptautinius ir kitus įgyvendinamus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis Taip pat yra projekto „Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – bandomieji projektai Baltijos jūros regione (kaimo nuotekos)“ vadovė, atsakinga už projekto komandos priežiūrą, numatytų tikslų pasiekimo užtikrinimą, sėkmingą projekto veiklų įgyvendinimą bei ataskaitų priežiūrą ir teikimą

Judita Jakienė

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Projektas »