Intranet      
Laura Vaznienė Laura Vaznienė Laura Vaznienė džiaugiasi, kad gali dalyvauti šio projekto įgyvendinime ir prisidėti prie gamtos užterštumo mažinimo ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos jūros regione Laura Vaznienė

Švaresnis vanduo

mūsų kaime

LAURA VAZNIENĖ

 

Laura Vaznienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos, planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė – koordinuoja įvairius savivaldybės regioninius, tarptautinius ir kitus įgyvendinamus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis.

Įgyvendiname projekte „Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – bandomieji projektai Baltijos jūros regione (kaimo nuotekos)“ yra atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, jų eigos sekimą, dokumentacijos rengimą, derinimą su partneriais, grupės nariais, sutarčių pasirašymo organizavimą.

Laura Vaznienė džiaugiasi, kad gali dalyvauti šio projekto įgyvendinime ir prisidėti prie gamtos užterštumo mažinimo ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos jūros regione.

VillageWaters projektas
VillageWaters projektas siūlo patį efektyviausią atliekų tvarkymo sprendimą atskiriems būstams, kurie naudoja savarankiško vandens valymo sistemas.

Pagalba būstų savininkams
VillageWaters projektas padeda aplinkos apsauga besirūpinančioms šeimoms ir būstų savininkams, kurie gyvena pavieniuose būstuose, kurių prijungimas prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos yra neįmanomas dėl per didelių atstumų.

Projekto rezultatai
Projektu metu yra liginama potencialiai geriausia nuotekų tvarkymo sistema, kuri yra grindžiama ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektais. Surinkti duomenys yra skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.

Kontaktai
SYKLI Suomijos Aplinkosaugos mokykla
PL 72, 11101 Riihimaki, Suomija
Jari Heiskanen (Vyriausiasis žiniatinklio valdytojas)
Tel. +358 50 375 2657

Web Design and CMS by

Laura Vaznienė

Laura Vaznienė

LAURA VAZNIENĖ Laura Vaznienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos, planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė – koordinuoja įvairius savivaldybės regioninius, tarptautinius ir kitus įgyvendinamus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis Įgyvendiname projekte „Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – bandomieji projektai Baltijos jūros regione (kaimo nuotekos)“ yra atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, jų eigos sekimą, dokumentacijos rengimą, derinimą su partneriais, grupės nariais, sutarčių pasirašymo organizavimą

Laura Vaznienė

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Projektas »