Intranet      
Anžela Bernotienė Anžela Bernotienė Anžela Bernotienė džiaugiasi, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija dalyvauja projektuose, kurių pagrindinis tikslas mažinti gamtos užterštumą Anžela Bernotienė

Švaresnis vanduo

mūsų kaime

ANŽELA BERNOTIENĖ

 

Anžela Bernotienė organizuoja ir kontroliuoja Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir aptarnaujamų įstaigų buhalterinę apskaitą. Užtikrina, kad savivaldybės administracijai ir aptarnaujamoms biudžetinėms įstaigoms skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, efektyviai ir pagal paskirtį.

Yra projekto „Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse – bandomieji projektai Baltijos jūros regione (kaimo nuotekos)“ finansininkė, atsakinga už projekto apskaitos tvarkymą, finansinių dokumentų, ataskaitų ir mokėjimo prašymų finansinės dalies rengimą, finansų kontrolės vykdymą bei dalyvavimą vykdomose patikrose.

Anžela Bernotienė džiaugiasi, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija dalyvauja projektuose, kurių pagrindinis tikslas mažinti gamtos užterštumą.

VillageWaters projektas
VillageWaters projektas siūlo patį efektyviausią atliekų tvarkymo sprendimą atskiriems būstams, kurie naudoja savarankiško vandens valymo sistemas.

Pagalba būstų savininkams
VillageWaters projektas padeda aplinkos apsauga besirūpinančioms šeimoms ir būstų savininkams, kurie gyvena pavieniuose būstuose, kurių prijungimas prie bendros nuotekų tvarkymo sistemos yra neįmanomas dėl per didelių atstumų.

Projekto rezultatai
Projektu metu yra liginama potencialiai geriausia nuotekų tvarkymo sistema, kuri yra grindžiama ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektais. Surinkti duomenys yra skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.

Kontaktai
SYKLI Suomijos Aplinkosaugos mokykla
PL 72, 11101 Riihimaki, Suomija
Jari Heiskanen (Vyriausiasis žiniatinklio valdytojas)
Tel. +358 50 375 2657

Web Design and CMS by

Anžela Bernotienė

Anžela Bernotienė

ANŽELA BERNOTIENĖ Anžela Bernotienė organizuoja ir kontroliuoja Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir aptarnaujamų įstaigų buhalterinę apskaitą Užtikrina, kad savivaldybės administracijai ir aptarnaujamoms biudžetinėms įstaigoms skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, efektyviai ir pagal paskirtį

Anžela Bernotienė

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Projektas »