Intranet      
Argo Kuusik Argo Kuusik Argo peamised uurimisuunad on joogivee ja reovee käitlus ning omab praktilist kogemust ühepere reoveepuhastite projekteerimisel Argo Kuusik

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

Argo Kuusik

Argo Kuusik

Argo Kuusik (PhD) on TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi vee ja keskkonnatehnika uurimisrühma teadur. Tema kogub projekti tarvis andmeid kompakt- ja väike reoveepuhastite kohta ning ühtlasi käib välitöödel pinnavee, heit- ja reovee proove võtmas.

 

Argo peamised uurimisuunad on joogivee ja reovee käitlus ning omab praktilist kogemust ühepere reoveepuhastite projekteerimisel.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Argo Kuusik

Argo Kuusik

Argo Kuusik (PhD) on TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi vee ja keskkonnatehnika uurimisrühma teadur Tema kogub projekti tarvis andmeid kompakt- ja väike reoveepuhastite kohta ning ühtlasi käib välitöödel pinnavee, heit- ja reovee proove võtmas

Argo Kuusik

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »