Intranet      
Karin Pachel Karin Pachel Põhiküsimuseks on, kuidas inimese poolt kasutatud vesi keskkonda kahjustamata tagasi loodusesse juhtida? Karin Pachel

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

Karin Pachel

Karin Pachel

Karin vastutab projektis Eesti reoveepuhastuslahenduste tehnoloogilise, sotsiaal-majandusliku andmestiku koondamise ja analüüsi ning veekeskkonna seisundi seire korraldamise eest. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli veetehnika professor.

 

Karini esmane uurimisteema on asulareovee puhastamine. Peatähelepanu on suunatud väikepuhastitele, nende insenertehnilistele lahendustele, seisundile, puhastustõhususele ja käitamisele. Põhiküsimuseks on, kuidas inimese poolt kasutatud vesi keskkonda kahjustamata tagasi loodusesse juhtida?

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Karin Pachel

Karin Pachel

Karin vastutab projektis Eesti reoveepuhastuslahenduste tehnoloogilise, sotsiaal-majandusliku andmestiku koondamise ja analüüsi ning veekeskkonna seisundi seire korraldamise eest Ta on Tallinna Tehnikaülikooli veetehnika professor

Karin Pachel

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »