Intranet      
Marina Trapido Marina Trapido Marina arvab, et projekt on suureks abiks paljudele majapidamistele, et valida endale mõistliku hinnaga keskkonnasõbralikud reoveepuhastussüsteemid Marina Trapido

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

Marina Trapido

Marina Trapido

Marina tegeleb tehnoloogiliste ja majanduslike andmete kogumisega reovee puhastamise kohta ning projekti teabetööriista arendamisega. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli professor ning Tallinna Tehnikaülikooli rühma liikmena osaleb ka teistes projektiga seotud tegevustes.

 

Marina üheks uurimis- ja õppetöö teemaks on reovee puhastamine. Marina arvab, et projekt on suureks abiks paljudele majapidamistele, et valida endale mõistliku hinnaga keskkonnasõbralikud reoveepuhastussüsteemid.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Marina Trapido

Marina Trapido

Marina tegeleb tehnoloogiliste ja majanduslike andmete kogumisega reovee puhastamise kohta ning projekti teabetööriista arendamisega Ta on Tallinna Tehnikaülikooli professor ning Tallinna Tehnikaülikooli rühma liikmena osaleb ka teistes projektiga seotud tegevustes

Marina Trapido

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »