Intranet      
Viktoria Voronova Viktoria Voronova Viktoria on huvitatud elutsükli analüüsi läbi viimisest pilootaladel Eestis ja ta loodab, et saadud tulemused aitavad valida parima tehnoloogilise lahenduse heitkoguste vähendamiseks Viktoria Voronova

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

Viktoria Voronova

Viktoria Voronova

Viktoria vastutab elutsükli analüüsi läbiviimise eest kahel pilootalal Eestis. Ta töötabTallinna Tehnikaülikoolis vanemlektorina. Tal on kogemus jäätmekäitluses ja olelusringi hindamises ning ta loeb kursused selles valdkonnas.

 

Viktoria on huvitatud elutsükli analüüsi läbi viimisest pilootaladel Eestis ja ta loodab, et saadud tulemused aitavad valida parima tehnoloogilise lahenduse heitkoguste vähendamiseks.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Viktoria Voronova

Viktoria Voronova

Viktoria vastutab elutsükli analüüsi läbiviimise eest kahel pilootalal Eestis Ta töötabTallinna Tehnikaülikoolis vanemlektorina

Viktoria Voronova

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »